28.siječnja Crkva slavi spomendan svetog Tome Akvinskog.

čet, 28.sij 2021 Ivana Jukić

Sveti Toma je bio talijanski dominikanac, filozof, teolog, crkveni naučitelj i svetac.
Rođen je 28.siječnja 1225. u dvorcu Roccasecca kao sin Landurfa grofa Akvinskog i majke Teodore iz obitelji normanskih grofova od Teate. Od malena je pokazivao veliku želju za znanjem, a nakon što je završio studij u Napulju stupio je u dominikanski red. U Parizu pod vodstvom Alberta Velikog postiže doktorat teologije. Predavao je u Rimu, Parizu i Napulju. Pored svojih velikih intelektualnih dostignuća, sveti Toma je uvijek ostao ponizan čovjek jer je shvatio da je poniznost evanđeoska krijepost te da vrijedi više od sve učenosti, slave i počasti. Uvijek je nastojao ostati malen u svojoj veličini, koje je bio svjestan. Sveti Toma je napisao mnoštvo filozofskih i teoloških djela.
Kada je Toma jednom prilikom klečao pred raspelom, sam Spasitelj mu je progovorio s križa: „Ti si o meni tako lijepo pisao, što želiš kao nagradu?"
Svetac je na to odgovorio: „Samo tebe, Gospodine!"
Papa Ivan XXII. ga je proglasio svecem 18.srpnja 1323., a papa Pio V. 1567.godine crkvenim naučiteljem.
Zaštitnik je prodavača knjiga, filozofa, akademika i države Italije.
Toma je umro 7.ožujka 1274. u 49. godini života. 
Tada je bio na putu u Lyon, ali je klonuo i zaustavio se u samostanu Fossa Nuova kraj Rima i ondje preminuo. Relikvije su mu kasnije prenesene u Toulouse. 
Zaštitnik je studenata i sveučilišta te nam svima može biti primjer prave upornosti, poniznosti i vjere u Gospodina.