„Rečeno je starima… A ja vam kažem.“

ned, 12.velj 2017 Petra Galić

Uz današnje evanđelje. Kroz cijeli Stari zavjet slušamo brojna prorokovanja o dolasku Onoga koji će spasiti narod od grijeha njegovih. Slušamo također i brojne zakone koje ti proroci postavljaju, sve u iščekivanju Mesije. Kada u Novom zavjetu Mesija, Isus dolazi, jasno nam govori da nije došao poništiti sve što su proroci gradili kroz cijeli Stari zavjet, kroz to dugo razdoblje iščekivanja Njegova dolaska. Nije došao ukinuti Zakon, došao ga je ispuniti i dati mu pravo značenje jer samo tako možemo zaslužiti svoje mjesto u kraljevstvu nebeskom. Isus Krist u današnjem evanđelju ulazi u još dublju srž problema. Nije grijeh samo reći pogrdnu riječ, samom našom mišlju na to činimo isti grijeh kao ubojstvo. Što time želi reći? Važno je paziti na naše misli i na naše riječi jer naša riječ izriče našu osobnost, ono što jesmo.

Također, mi smo ono što mislimo, ono što osjećamo, što želimo. Tako predstavljamo sebe. Svojim mislima također onečišćujemo sebe. Iako mislimo da je to sve samo zaključano u nama, sve što mislimo odražava se i s vanjske strane, samo mi toga nismo svjesni. I naše misli, i riječi i djela, sve nas to čini individualnom ljudskom osobom, stvorenom na sliku Božju. Sve loše misli kvare tu sliku i udaljavaju nas od samoga Gospodina. Možda mislimo da je u današnje vrijeme teško ispuniti sve ono što Bog traži od nas. Smatramo da je to izvan naših mogućnosti, da smo preslabi da se držimo Božje riječi. Ali sv. Pavao je rekao: „Sve mogu u Onome koji me jača!“. To je sve što nam treba. Vjera u Božju ljubav i njegovo milosrđe koje moramo zaslužiti i svoju vjeru pokazati djelima. Gospodin nam je dao slobodu, uz koju dolazi odgovornost. Isus nas poučava da Bog od nas traži velike stvari jer samo tako sebi otvaramo put prema nebeskom kraljevstvu.

Očistimo svoje misli, slijedimo Njegove zapovijedi i ne sumnjajmo u svoje sposobnosti. Bog nikada od nas ne traži previše, pitanje je samo koliko smo mi spremni sebe dati. Budimo primjer drugima te pokažimo da smo jači od današnjih prepreka koje priječe naš put prema vječnom miru.