Sjeti se da sam samo čovjek

pon, 16.ožu 2020 Frano Šego

Isuse, pokaži mi kojim putem trebam ići, nauči me kako voljeti kao što si Ti volio, reci mi što mi je činiti. Često se nađem izgubljen u tami ne znajući puta k svjetlu i zazivajući u pomoć.
Zaboravim što je ono zbog čega si umro, moj nemar je ponekad jači od mene. Isuse, znam kako imaš zadaću za mene kao i za svakog od nas, ali ponekad nisam siguran što mi je činiti. Osjećam strah kao Petar na gori, osjećam kako me svaki moj korak vodi dublje u tamu. Oprosti što na trenutke zaboravim što je sveto i što koračam krivim putem. Oprosti što zaboravim kako je put Tvoj već pripravljen. Moja snaga je u Tebi, ali kako da je nađem kad i Tebe ponekad izgubim? Teško mi je kad sam u tami. Tada se osjećam usamljeno, iako znam da nisam. Možda si mi već slao znakove, a ja sam ih izbjegavao te sam zbog toga u tmini grijeha,a možda Te jednostavno ne znam pronaći. 
 Ako Te i nađem, kako ću stati ispred Tebe, a da se ne posramim? Ja sam samo pepeo, a ti si Onaj koji pepeo diže u nebo. Oživi me kao što si Lazara, daj da osjetim Tebe u svom srcu. Daj da vidim što sada ne mogu, probudi u meni oganj da budem sluga Tvoj dovijeka. Osnažni moju vjeru i duh  kako bih širio Tvoju ljubav i Tvoju riječ. Ti si svjetlo moje, u Tebe se uzdam da me izvedeš iz tame.
"U tebi je izvor životni, tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo."