Raspored blagoslova polja i datum prve svete pričesti u našoj župi

pet, 22.svibnja 2020 Frama Posušje

Poštovani župljani, donosimo vam raspored blagoslova polja. Blagoslovi počinju u 11.00 sati.
Dok traju blagoslovi u crkvi neće biti mise u 11.30. Također, ni u Tribistovu, ne će biti mise.

31. 5. 2020.:
RIČINA, BATIN, VRBICA

7. 6. 2020.:
MARTIĆA KRIŽ, ILIJINO BRDO, CRKVINE

14. 6. 2020.:
NOVO RASTOVAČKO, MATKOVINE

21. 6. 2020.:
TRISKAVAC

24. 6. 2020.:
SOBAČ

29. 6. 2020.:
VUČIPOLJE

 

Prva pričest u našoj župi bit će 28. lipnja 2020., u 11.30 sati.