Bog je ljubav

čet, 16.svibnja 2019 Frano Šego

Sa samim aspektom ljubavi smo poprilično upoznati. Nešto što osjećamo prema nekoj osobi, neki osjećaj u nama koji nam se u nekim trenutcima može činiti nepotrebnim ili nedovoljno dobrim. Ali, sama svrha našega postojanja je ljubav. Stvoreni smo s razlogom. Svatko od nas ima poseban zadatak, misiju, koju moramo “ispuniti” prije našega kraja. Ipak, imamo i jedan zajednički zadatak - širenje ljubavi. Jer, stvoreni smo na Božju sliku, a sam Bog je ljubav. Stvorio nas je kako bismo mogli proširiti nešto što On neumorno čini od postanka svijeta. Bog ne sili nikoga da ispunja određene stvari u životu. Oni koji dođu njemu su oni koji su u potrazi za ljubavlju. On pokazuje ljubaznost svima, voli bezuvjetno. Baš zbog toga, Bog je poslao Ljubav u obliku čovjeka. Isus, Bogočovjek koji je imao moć razoriti svijet, došao je kako bi propovijedao o raju i vječnoj ljubavi. Došao nam je pokazati kako izgleda savršena ljubav, ljubav koja je velikodušna, koja je dobrostiva, koja ne zavidi, ne hvasta se, koja prašta, koja ne traži svoje... Samo pogledajmo koliko je Bog spreman ići za nas. Poslao je svog jedinog Sina kako bi nas otkupio od grijeha. Isti taj Sin je umro na križu baš zbog nas, zbog bezuvjetne ljubavi koja ga je prožimala. "Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni” - ovo je jedan od mnogih pokazatelja Njegove ljubavi. Pa kako nas na kraju Bog voli? On nas je stvorio, stvorio je biljke, životinje, zrak. On je zaslužan za sve što nas drži na životu. On je izvor svega. Taj Izvor nam je dokazao bezbroj puta koliko nas voli, čak i u našim grijesima. Njegovo strpljenje, smilovanje i spasenje okružuje cijelu povijest čovječanstva. I kad nam se opet život otme kontroli, trebamo samo predati svoj život Bogu i bit ćemo vraćeni u sigurnost i puninu Njegove ljubavi. A sami kraj i naše spasenje je dokaz koliko smo zapravo ljubljeni.