"Judita" na Širokom Brijegu

uto, 29.svibnja 2018 Frama Posušje

Naša Frama je po četvrti put izvela svoju predstavu "Judita". Ovoga puta u širokobriješkom kinu Borak. Ovom predstavom članovi naše Frame tematizirali su krutu i bezosjećajnu volju za moći političkih moćnika, a koja se lomi preko leđa maloga čovjeka. Ova je tema sučeljena s osjećajima dvoje ljudi, biblijskih likova Judite i Holoferna, čije se društvene uloge egzistencijalno sukobljavaju.

Inače, “Judita” je roman hrvatskoga svjetski poznatoga i priznatoga teatrologa Mire Gavrana, a dramatizirala ju je prof. Anela Križanac. “Judita” je kompleksan dramski komad koji publiku izaziva nizom tema dinamično ih izmjenjujući na sceni, otvarajući pritom uvijek novi element psihologije ljudskoga ponašanja i zamršenosti međuljudskih odnosa, pokušaja manipulacije statutarno snažnijih nad slabijima.