Tabu na stolu - Spolnost bez rukavica

pon, 29.sij 2018 Ana Oreč

U subotu 27. siječnja 2018. u 19 sati u kinodvorani u Posušju upriličio se prvi susret ciklusa tribina pod nazivom “Tabu na stolu”. Prva tema u nizu ovih susreta bila je “Spolnost bez rukavica”. O temi su iznesena kompetentna izlaganja s triju različitih područja: s aspekta biologijske znanosti referirao je g. Josip Bešlić, mag. biol. et chem., s gledišta medicine o temi je izlagao g. Ivan Bešlić, dr. med., a o etičkim vidovima spolnosti govorio je fra Ivan Penavić, mag. theol. Predavanje je započeo profesor g. Josip Bešlić koji je razložio pojam života, odnosno nemogućnost definiranja života kao takvog te nastavio izlaganje biologijskim pristupom nastanku i razvoju života uopće, a osobito ljudske jedinke, naglasivši primarna i sekundarna spolna obilježja koja uvelike definiraju ljudsku osobu. G. Josip Bešlić na poseban je način istaknuo važnost skladna razvoja cjeline ljudske osobe - ne samo tjelesne nego i emocionalne, psihičke i duhovne dimenzije koje se danas počesto zanemaruju dok se ona tjelesna prenaglašava. Cjelovit razvoj ljudske osobe nužan je za zreo pristup spolnosti kao dimenziji ljudskog bića. S druge je pak strane liječnik g. Ivan Bešlić razložio seksualnost s medicinskog gledišta podrobnije se osvrćući u drugom dijelu izlaganja na stvarnost i prisutnost spolnih bolesti predstavljajući uzroke, posljedice kao i načine liječenja te prevenciju tih bolesti. Posljednji predavač  bio je fra Ivan Penavić koji je s teološke strane pristupio temi spolnosti naglasivši da je spolnost dar te joj kao daru treba odgovorno i pristupati imajući trajno u vidu dvojaku svrhu spolnosti: spolno sjedinjenje bračnih drugova i otvorenost rađanju.

Svrha je ovog ciklusa tribina iz područja bioetike o starim stvarima progovoriti na nov način, i to pred domaćim auditorijem s ciljem upoznavanja mladih i njihovih roditelja sa snagom i uzvišenosti dara spolnosti te o njezinim uzvišenim mogućnostima kao i negativnim psiho-fizičkim posljedicama spolno i reproduktivno neodgovorna ponašanja.

Sljedeće predavanje na temu "Kontracepcija i abortus" održat će se u subotu 17. veljače u kinodvorani s početkom u 19 sati. Svi ste dobro došli, osobito mladi i njihovi roditelji!