Biti siromasi duhom, biti mirotvorci - biti Isusovi!

ned, 29.sij 2017 Daria Ćorluka

Uz današnje evanđelje.

Ovo evanđelje, koje govori o 8 blaženstava, jedno je od onih nad kojima se stvarno moramo zamisliti. Rečeno je vrlo malo, 8 jednostavnih, kratkih rečenica, a ipak je toliko toga u njima. Svaka je ista (počinje krepošću, a završava nagradom koja za tu krepost dolazi), a opet svaka na drugačiji način izaziva neki mir u nama, kao da nas svaka na svoj način približuje Bogu. Jednostavno predivno. Tako je lako biti Božje dijete, tako je lako biti dobar kršćanin, samo kada bi slušali Isusa, kada bi zastali samo na tren nad njegovim riječima. Blago ožalošćenima, blago krotkima, blago gladnima i žednima pravednosti.. Isus nije rekao blago bogatima, blago moćnima, blago pohlepnima.. Isus ne mari za materijalne stvari. I po tome smo mi toliko skrenuli s njegova puta. Toliko trčimo za materijalnim, toliko smo željni pozornosti na ovom svijetu koji je tako malen, tako prolazan... a opet nama tako bitan.

I previše bitan, posebno u usporedbi s ONIM svijetom koji nakon ovoga dolazi. Zašto to radimo? Zašto smo pohlepni, zašto odbacujemo Boga u svakoj prilici kada nismo u nevolji? Kolike nam je samo nagrade Isus obećao ako ga budemo slijedili. „Blago čistima srcem, oni će Boga gledati.“ Boga gledati! Gdje smo mi izgubili ta čista srca? Onu nevinost koju smo zadobili krštenjem kao Božja djeca, ona obećanja koja dajemo na krizmi, onu ljubav koju dajemo Bogu u molitvi? Ne budimo dvolični. Isus ne traži mnogo, traži samo nas uz sebe, želi da mu se predamo i da živimo za njega. Želi da smo čisti, da ne nosimo na sebi terete grijeha kada jednoga dana stupimo pred njega. Da tada, ali i cijeli naš život dok nas promatra, može reći: „On je moj. On me slijedi. U mene se uzda, meni se predaje.“

Isus je u ovom govoru sve rekao, postavio je temelje kršćanstva u ovome, dao upute za život.. a koliko ih se mi pridržavamo? Vrlo, vrlo malo. Žalosno. Žao mi je što sam i sama često takva, tako da vrlo dobro znam o čemu pričam kada kažem da je grozno što ne živimo po Isusovim pravilima. Isusa, koji je dao svoj život da nas spasi. A mi nismo sposobni svoj život promijeniti za njega. Ne dati, nego ga samo njemu usmjeriti. Biti siromasi duhom, biti mirotvorci, biti Isusovi.